Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường

Cập nhật lúc : 12:18:32 - 01/12/2018

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường

 
Căn cứ vào Biên bản và Báo cáo của Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường xin thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 như sau:

1. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển và đủ điều kiện: 02 hồ sơ
- Vị trí đăng ký dự tuyển có hồ sơ đủ điều kiện: Tư vấn môi trường 01 hồ sơ, Hành chính – Tổng hợp 01 hồ sơ

2. Kết quả xét tuyển
Có 02 ứng viên trúng tuyển:
1/ Ứng viên Lê Hoài Nam, sinh ngày 07/10/1981, vị trí xét tuyển Tư vấn môi trường, tổng số điểm bình quân là: 86,55 điểm.
2/ Ứng viên Phạm Minh Hiếu, sinh ngày 07/7/1976, vị trí xét tuyển Hành chính – Tổng hợp, tổng số điểm bình quân là: 87,45 điểm


Tin liên quan
Rác ngập đảo Bình Ba
12:18:32 - 01/12/2018